POWER POINT SLIDESHOWS PARA ESCUELA SABATIKA

Sa sini nga site imo makita ang mga PowerPoint slideshow para sa programa sa escuela sabatika ukon bulig sa pag preparar kag pagtudlo sang leksyon kada semana.

Ginbadbad ni: Lemuel Berosil

2017 3rd quarter lessons
PowerPoint presentation
16/09/2017
12. PAGKABUHI SA ESPÍRITU
09/09/2017
11. KAHILWAYAN KAY CRISTO
02/09/2017
10. DUHA KA PAKIGSAAD
19/08/2017
08. HALIN SA PAGKAULIPON PADULONG SA PAGKAMANUNUBLI
12/08/2017
07. DALAN SA PAGTUO
01/07/2017
01. PABLO: PINADALA SA MGA HENTIL

You can contact with us on this email: escuelasabatica@fustero.es