POWER POINT SLIDESHOWS PARA ESCUELA SABATIKA

Sa sini nga site imo makita ang mga PowerPoint slideshow para sa programa sa escuela sabatika ukon bulig sa pag preparar kag pagtudlo sang leksyon kada semana.

Ginbadbad ni: Lemuel Berosil

2017 2nd quarter lessons
PowerPoint presentation
13/05/2017
07. LÍDER NGA NAGA-ALAGAD
29/04/2017
05. PAGKABUHI PARA SA DIOS
22/04/2017
04. RELASYON SOSYAL
15/04/2017
03. ANG MATUOD NGA SACERDOTE
08/04/2017
02. PALANUBLI-ON NGA DI MADUNOT
01/04/2017
01. ANG PAGKATAWO NI PEDRO

You can contact with us on this email: escuelasabatica@fustero.es