POWER POINT SLIDESHOWS PARA ESCUELA SABATIKA

Sa sini nga site imo makita ang mga PowerPoint slideshow para sa programa sa escuela sabatika ukon bulig sa pag preparar kag pagtudlo sang leksyon kada semana.

Ginbadbad ni: Lemuel Berosil

2017 1st quarter lessons
PowerPoint presentation
25/03/2017
12. ANG BULUHATON SANG ESPÍRITU SANTO
18/03/2017
11. GINPASUB-AN KAG GINPAMATUKAN ANG ESPÍRITU
11/03/2017
10. ANG ESPÍRITU SANTO, ANG PULONG KAG ANG PANGAMUYO
25/02/2017
08. ANG ESPÍRITU SANTO KAG ANG MGA DULOT SA ESPÍRITU
18/02/2017
07. ANG ESPÍRITU SANTO KAG BUNGA SANG ESPÍRITU
11/02/2017
06. ANG ESPÍRITU SANTO KAG PAGKABUHING BALAAN
04/02/2017
05. BAUTISMO KAG PAGKAPUNO SA BALAANG ESPIRITU
28/01/2017
04. PERSONALIDAD SANG BALAANG ESPIRITU
14/01/2017
02. ANG BALAANG ESPIRITU: NAGABUHAT SA INDI MAKITA
07/01/2017
01. ANG ESPÍRITU KAG ANG PULONG

You can contact with us on this email: escuelasabatica@fustero.es