មេរៀនថ្នាក់សាបាសស្គូលជាបទបង្ហាញតាមស្លាយត៍ (PowerPoint)

នៅលើគេហទំព័រ(វេបសាយ)នេះលោកអ្នកអាចទាយយកមេរៀនថ្នាក់សាបាស្គូលជាភាសាខ្មែរសំរាប់រៀនបន្ថែម រឺយកទៅបង្រៀនជារឿងរាល់ថ្ងៃបរិសុទ្ធបាន។.

កែសម្រួលនិងបកប្រែដោយ៖: សាយ សំណាង (Say, Samnang)

ត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០១៧
មេរៀនជាស្លាយ (PowerPoint)
11/11/2017
៦. លោកអ័ដាម និង ព្រះយេស៊ូវ
14/10/2017
២. ភាពចម្រូងចម្រាសគ្នា
07/10/2017
១. លោកសាវ័កប៉ុល នៅឯទីក្រុងរ៉ូម

លោកអ្នកអាចទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំតាមអ៊ីម៉ែលនេះ escuelasabatica@fustero.es