“SLIDESHOWS" PARA SA PAARALANG SABADO

Sa site na ito ay matatagpuan mo ang mga PowerPoint slideshow para sa Programa ng Paaralang Sabado o para matulungan kang maghanda at magturo ng liksyon tuwing Sabado.

Isinalin ni: Francis R. Ferry

2017 1st quarter lessons
PowerPoint presentation
Balangkas
14/01/2017
02. ANG BANAL NA ESPIRITU: GUMAGAWA SA LIKOD NG MGA TAGPO
07/01/2017
01. ANG ESPIRITU AT ANG SALITA

You can contact with us on this email: escuelasabatica@fustero.es