“SLIDESHOWS" PARA SA PAARALANG SABADO

Sa site na ito ay matatagpuan mo ang mga PowerPoint slideshow para sa Programa ng Paaralang Sabado o para matulungan kang maghanda at magturo ng liksyon tuwing Sabado.

Isinalin ni: Francis R. Ferry

2017 1st quarter lessons
PowerPoint presentation
Balangkas
18/03/2017
11. PAMIMIGHATI AT PAGSALUNGAT SA ESPIRITU
11/03/2017
10. ANG BANAL NA ESPIRITU, ANG SALITA, AT PANALANGIN
04/03/2017
09. ANG BANAL NA ESPIRITU AT ANG IGLESIA
25/02/2017
08. ANG BANAL NA ESPIRITU AT ANG MGA KALOOB NG ESPIRITU
18/02/2017
07. ANG BANAL NA ESPIRITU AT ANG BUNGA NG ESPIRITU
11/02/2017
06. ANG BANAL NA ESPIRITU AT PAMUMUHAY NG BANAL NA BUHAY
04/02/2017
05. ANG BAUTISMO AT PAGPUSPOS NG BANAL NA ESPIRITU
28/01/2017
04. ANG PERSONALIDAD NG BANAL NA ESPIRITU
21/01/2017
03. ANG PAGKA-DIYOS NG BANAL NA ESPIRITU
14/01/2017
02. ANG BANAL NA ESPIRITU: GUMAGAWA SA LIKOD NG MGA TAGPO
07/01/2017
01. ANG ESPIRITU AT ANG SALITA

You can contact with us on this email: escuelasabatica@fustero.es