‘ATA KI HE LAUTOHI FAKA-SAPATE

‘Oku ma’u ‘I heni ‘ae ‘ata ‘e tokoni lahi ‘aupito ki hono teuteu’i ‘a ho’o polokalama ki he lautohi faka-Sapate ‘I he uike kotoa pe.

Liliu ‘e: Halalotoangi Fonokalafi

Kuata Ua, 2017
Ngaahi ‘Ata ‘oe Lesoni
Fokotu’utu’u
17/06/2017
12. ‘AHO ‘OE ‘OTUA
10/06/2017
11. FAIAKO LOI
03/06/2017
10. KIKITE MOE TOHITAPU
27/05/2017
09. KEKE HANGE PE KOKOE: KOHAI KOE?
20/05/2017
08. SISU ‘IHE TOHI ‘A PITA
13/05/2017
07. TAKI FAKA-TAMAIO’EIKI
06/05/2017
06. MAMAHI MA’A KALAISI
29/04/2017
05. MO’UI MA’AE ‘OTUA

Malava keke fetu’utaki mai ‘i he ‘imeili ni: escuelasabatica@fustero.es