‘ATA KI HE LAUTOHI FAKA-SAPATE

‘Oku ma’u ‘I heni ‘ae ‘ata ‘e tokoni lahi ‘aupito ki hono teuteu’i ‘a ho’o polokalama ki he lautohi faka-Sapate ‘I he uike kotoa pe.

Liliu ‘e: Halalotoangi Fonokalafi

Lesoni kihe Kuata hono Tolu, 2017
Ngaahi ‘Ata ‘oe Lesoni
Fokotu’utu’u
22/07/2017
04. FAKATONUHIA’I ‘IHE TUI, ‘ATA’ATA PE.
15/07/2017
03. KOE TAHA ‘AE NGAAHI KOSIPELI
08/07/2017
02. MAFAI ‘IA PAULA MOE KOSIPELI
01/07/2017
01. PAULA: APOSITOLO KI HE SENITAILE

Malava keke fetu’utaki mai ‘i he ‘imeili ni: escuelasabatica@fustero.es