MGA SLIDESHOW ALANG SA ESKWELA SABATIKA

Dinhi nga site nimo makita ang slideshow nga PowerPoint alang sa programa sa eskwela sabatika o tabang alang sa pag-andam ug pagtudlo sa leksyon matag semana.

Gihubad ni: Bartman Barrientos

Mga Leksyon Sa Ika-1 Nga Trimestre 2018
Presentasyon nga Powerpoint
Latid
24/02/2018
08. ANG KABUG-ATON SA PAG-IKAPULO
17/02/2018
07. KALIGDONG NGADTO SA DIOS
10/02/2018
06. MGA PATIK SA USA KA PINIYALAN
03/02/2018
05. MGA TINUGYANAN HUMAN SA EDEN
20/01/2018
03. DIOS O MAMMON?
13/01/2018
02. GITAN-AW KO, GUSTO KO, GIKUHA KO

Mahimo mo kaming duolon sa: escuelasabatica@fustero.es