MGA SLIDESHOW ALANG SA ESKWELA SABATIKA

Dinhi nga site nimo makita ang slideshow nga PowerPoint alang sa programa sa eskwela sabatika o tabang alang sa pag-andam ug pagtudlo sa leksyon matag semana.

Gihubad ni: Bartman Barrientos

Mga Leksyon Sa Ika-1 Nga Trimestre 2018
Presentasyon nga Powerpoint
Latid
31/03/2018
13. ANG MGA SANGPOTANAN SA PAGKAPINIYALAN
24/03/2018
12. ANG MGA BATASAN SA USA KA PINIYALAN
17/03/2018
11. UTANG—USA KA INADLAW NGA PAGPILI
10/03/2018
10. ANG PAPEL SA PAGKATINUGYANAN
03/03/2018
09. MGA HALAD SA PASALAMAT
24/02/2018
08. ANG KABUG-ATON SA PAG-IKAPULO
17/02/2018
07. KALIGDONG NGADTO SA DIOS
10/02/2018
06. MGA PATIK SA USA KA PINIYALAN
03/02/2018
05. MGA TINUGYANAN HUMAN SA EDEN
20/01/2018
03. DIOS O MAMMON?
13/01/2018
02. GITAN-AW KO, GUSTO KO, GIKUHA KO

Mahimo mo kaming duolon sa: escuelasabatica@fustero.es