ျမန္မာဥပုသ္စာေျဖအတြက္စလိုက္ရိႈး

နားလည္လြယ္၊ မွတ္မိလြယ္၊ သင္ၾကားလြယ္ေစရန္ ပတ္စဥ္သင္ခန္းစာတိုင္းျပင္ဆင္ရန္ႏွင့္သင္ၾကားေပးရန္အေထာက္အကူျပဳ(၀ါ) ဥပုသ္စာေျဖပါ၀ါပိြဳင့္စလိုက္ရိႈးကို ဤ၀ပ္ဆိုဒ္ေပၚတြင္ေတြ႔ရမည္။

Translated by: Khambawi & Naw Mu Gay

2018 3rd quarter lessons
PowerPoint presentation
14/07/2018
02. ပင္ေတကုေတၱၱပြဲ
07/07/2018
01. သင္တို႔သည္ ငါ၏သက္ေသ ျဖစ္ၾကလိမ့္မည္
If you can't see well this page, you need the myanmar font Zawgyi-One

You can contact with us on this email: escuelasabatica@fustero.es