ျမန္မာဥပုသ္စာေျဖအတြက္စလိုက္ရိႈး

နားလည္လြယ္၊ မွတ္မိလြယ္၊ သင္ၾကားလြယ္ေစရန္ ပတ္စဥ္သင္ခန္းစာတိုင္းျပင္ဆင္ရန္ႏွင့္သင္ၾကားေပးရန္အေထာက္အကူျပဳ(၀ါ) ဥပုသ္စာေျဖပါ၀ါပိြဳင့္စလိုက္ရိႈးကို ဤ၀ပ္ဆိုဒ္ေပၚတြင္ေတြ႔ရမည္။

Translated by: Khambawi & Naw Mu Gay

2018 4th quarter lessons
PowerPoint presentation
27/10/2018
04. စည္းလံုးျခင္းရွိရန္ေသာ့ခ်က္
20/10/2018
03. “ထိုသူအေပါင္းတို႔သည္ တစ္လံုးတစ္၀တည္း ျဖစ္လ်က္”
13/10/2018
02. ေပါင္းစည္းမႈၿပိဳကြဲျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္းမ်ား
06/10/2018
01. ဖန္ဆင္းျခင္းႏွင့္လူသားက်ရံႈးျခင္း
If you can't see well this page, you need the myanmar font Zawgyi-One

You can contact with us on this email: escuelasabatica@fustero.es