‘ATA KI HE LAUTOHI FAKA-SAPATE

‘Oku ma’u ‘I heni ‘ae ‘ata ‘e tokoni lahi ‘aupito ki hono teuteu’i ‘a ho’o polokalama ki he lautohi faka-Sapate ‘I he uike kotoa pe.

Liliu ‘e: Halalotoangi Fonokalafi

Lesoni kihe Kuata Ua, 2018
Ngaahi ‘Ata ‘oe Lesoni
Fokotu’utu’u
14/07/2018
02. PENITEKOSI
07/07/2018
01. KE KE HOKO KO ‘EKU FAKAMO’ONI
Veesi Lauloto

Malava keke fetu’utaki mai ‘i he ‘imeili ni: escuelasabatica@fustero.es