‘ATA KI HE LAUTOHI FAKA-SAPATE

‘ATA KI HE LAUTOHI FAKA-SAPATE

‘ATA KI HE LAUTOHI FAKA-SAPATE

‘Oku ma’u ‘I heni ‘ae ‘ata ‘e tokoni lahi ‘aupito ki hono teuteu’i ‘a ho’o polokalama ki he lautohi faka-Sapate ‘I he uike kotoa pe.

‘Oku ma’u ‘I heni ‘ae ‘ata ‘e tokoni lahi ‘aupito ki hono teuteu’i ‘a ho’o polokalama ki he lautohi faka-Sapate ‘I he uike kotoa pe.

‘Oku ma’u ‘I heni ‘ae ‘ata ‘e tokoni lahi ‘aupito ki hono teuteu’i ‘a ho’o polokalama ki he lautohi faka-Sapate ‘I he uike kotoa pe.

 

Liliu ‘e: Hateni Pahulu

Liliu ‘e: Hateni Pahulu

Liliu ‘e: Hateni Pahulu

 

OTHER RESOURCES:

OTHER RESOURCES:

OTHER RESOURCES:

 

Lesoni kihe Kuata Fa, 2022

Lesoni kihe Kuata Fa, 2022

Lesoni kihe Kuata Fa, 2022

Ngaahi ‘Ata ‘oe Lesoni

Ngaahi ‘Ata ‘oe Lesoni

Ngaahi ‘Ata ‘oe Lesoni

 
19/11/2022
08. KO E ʻAMANAKI LELEI ʻO E FUAKAVA FOʻOÚ
  
  
 
12/11/2022
07. KO HONO IKUNAʻI ʻE KALAISI ʻA MATE
  
  
 
05/11/2022
06. NAʻÁ NE PEKIA MAʻATAUTOLU
  
  
 
29/10/2022
05. NGAAHI TOETUʻU KIMUʻA ʻI HE KOLOSI
  
  
 
22/10/2022
04. KO E ʻAMANAKI LELEI ʻO E FUAKAVA MOTUʻÁ
  
  
 
15/10/2022
03. MAHINO’I FAʻAHINGA ʻO E TANGATA NATULA
  
  
 
08/10/2022
02. MATE ʻI HA MAMANI ANGAHALAʻIA
  
  
 
01/10/2022
01. ANGATUʻU ʻI HA ʻUNIVEESI HAOHAOA
  
  
 

Veesi Lauloto

Veesi Lauloto

Veesi Lauloto

 
Memory verse, lesson 1
Memory verse, lesson 2
Memory verse, lesson 3
Memory verse, lesson 4
Memory verse, lesson 5
Memory verse, lesson 6
Memory verse, lesson 7
Memory verse, lesson 8
Memory verse, lesson 9
Memory verse, lesson 10
Memory verse, lesson 11
Memory verse, lesson 12
Memory verse, lesson 13
Memory verse, lesson 14
Memory verse, lesson 1
Memory verse, lesson 2
Memory verse, lesson 3
Memory verse, lesson 4
Memory verse, lesson 5
Memory verse, lesson 6
Memory verse, lesson 7
Memory verse, lesson 8
Memory verse, lesson 9
Memory verse, lesson 10
Memory verse, lesson 11
Memory verse, lesson 12
Memory verse, lesson 13
Memory verse, lesson 14
Memory verse, lesson 1
Memory verse, lesson 2
Memory verse, lesson 3
Memory verse, lesson 4
Memory verse, lesson 5
Memory verse, lesson 6
Memory verse, lesson 7
Memory verse, lesson 8
Memory verse, lesson 9
Memory verse, lesson 10
Memory verse, lesson 11
Memory verse, lesson 12
Memory verse, lesson 13
Memory verse, lesson 14
 

TALANOA MISINALE KUATA HONO 4 2022

TALANOA MISINALE KUATA HONO 4 2022

TALANOA MISINALE KUATA HONO 4 2022

 
Misionero 01
Misionero 02
Misionero 03
Misionero 04
Misionero 05
Misionero 06
Misionero 07
Misionero 08
Misionero 09
Misionero 10
Misionero 11
Misionero 12
Misionero 13
Misionero 14
Mapa
Misionero 01
Misionero 02
Misionero 03
Misionero 04
Misionero 05
Misionero 06
Misionero 07
Misionero 08
Misionero 09
Misionero 10
Misionero 11
Misionero 12
Misionero 13
Misionero 14
Mapa
Misionero 01
Misionero 02
Misionero 03
Misionero 04
Misionero 05
Misionero 06
Misionero 07
Misionero 08
Misionero 09
Misionero 10
Misionero 11
Misionero 12
Misionero 13
Misionero 14
Mapa
 

Ngaahi fakamatala naʻe fa'u ia ʻe Sergio Fustero mo Eunice Laveda, Ko e kau memipa ʻo e Siasi ʻAho Fitu ʻi Sipeini.

Ngaahi fakamatala naʻe fa'u ia ʻe Sergio Fustero mo Eunice Laveda, Ko e kau memipa ʻo e Siasi ʻAho Fitu ʻi Sipeini.

Ngaahi fakamatala naʻe fa'u ia ʻe Sergio Fustero mo Eunice Laveda, Ko e kau memipa ʻo e Siasi ʻAho Fitu ʻi Sipeini.

 Malava keke fetu’utaki mai ‘i he ‘imeili ni: escuelasabatica@fustero.es

 Malava keke fetu’utaki mai ‘i he ‘imeili ni: escuelasabatica@fustero.es

 Malava keke fetu’utaki mai ‘i he ‘imeili ni: escuelasabatica@fustero.es