‘ATA KI HE LAUTOHI FAKA-SAPATE

‘ATA KI HE LAUTOHI FAKA-SAPATE

‘ATA KI HE LAUTOHI FAKA-SAPATE

‘Oku ma’u ‘I heni ‘ae ‘ata ‘e tokoni lahi ‘aupito ki hono teuteu’i ‘a ho’o polokalama ki he lautohi faka-Sapate ‘I he uike kotoa pe.

‘Oku ma’u ‘I heni ‘ae ‘ata ‘e tokoni lahi ‘aupito ki hono teuteu’i ‘a ho’o polokalama ki he lautohi faka-Sapate ‘I he uike kotoa pe.

‘Oku ma’u ‘I heni ‘ae ‘ata ‘e tokoni lahi ‘aupito ki hono teuteu’i ‘a ho’o polokalama ki he lautohi faka-Sapate ‘I he uike kotoa pe.

 

Liliu ‘e: Hateni Pahulu

Liliu ‘e: Hateni Pahulu

Liliu ‘e: Hateni Pahulu

 

OTHER RESOURCES:

OTHER RESOURCES:

OTHER RESOURCES:

 

Lesoni kihe Kuata Tolu, 2023

Lesoni kihe Kuata Tolu, 2023

Lesoni kihe Kuata Tolu, 2023

Ngaahi ‘Ata ‘oe Lesoni

Ngaahi ‘Ata ‘oe Lesoni

Ngaahi ‘Ata ‘oe Lesoni

 
30/09/2023
14. ʻ EFESŌ ʻ I HE LOTÓ
  
  
 
23/09/2023
13. TULI KI HE MELINO
  
  
 
16/09/2023
12. KO E UI KE TUʻU
  
  
 
09/09/2023
11. HILIŌ HONO NGĀUE’AKI ‘O E FAKA’APA’APA KIA KALAISÍ
  
  
 
02/09/2023
10. NGAAHI HUSEPĀNITÍ MO E UAIFÍ: FAKATAHA ʻI HE KOLOSÍ
  
  
 
26/08/2023
09. MOʻUI FAKAPOTOPOTO
  
  
 
19/08/2023
08. FAKAFUO ‘E KALAISI E NGAAHI MO’UI PEA FAKAMĀFANA’I ‘E HE LAUMĀLIE ‘A E LEA
  
  
 
12/08/2023
07. KO E SINO FĀ’ŪTAHA ʻO KALAISÍ
  
  
 
05/08/2023
06. KO E MISITELI ‘O E KOSIPELI
  
  
 
29/07/2023
05. FAKALELEI FAKALAVA: KO E KOLOSI MO E SIASI
  
  
 
22/07/2023
04. FOUNGA HONO FAKAHAOFI KITAUTOLU ʻE HE ʻOTUÁ
  
  
 
15/07/2023
03. KO E MĀLOHI ʻO SĪSŪ KUO HAKEAKIʻÍ
  
  
 
08/07/2023
02. KO E FA’UFA’U FAKA’EI’EIKI ‘A E ‘OTUA ‘OKU UHO ‘IA KALAISI
  
  
 
01/07/2023
01. KO PAULA MO E KAU ʻEFESOÓ
  
  
 

Veesi Lauloto

Veesi Lauloto

Veesi Lauloto

 
Memory verse, lesson 1
Memory verse, lesson 2
Memory verse, lesson 3
Memory verse, lesson 4
Memory verse, lesson 5
Memory verse, lesson 6
Memory verse, lesson 7
Memory verse, lesson 8
Memory verse, lesson 9
Memory verse, lesson 10
Memory verse, lesson 11
Memory verse, lesson 12
Memory verse, lesson 13
Memory verse, lesson 14
Memory verse, lesson 1
Memory verse, lesson 2
Memory verse, lesson 3
Memory verse, lesson 4
Memory verse, lesson 5
Memory verse, lesson 6
Memory verse, lesson 7
Memory verse, lesson 8
Memory verse, lesson 9
Memory verse, lesson 10
Memory verse, lesson 11
Memory verse, lesson 12
Memory verse, lesson 13
Memory verse, lesson 14
Memory verse, lesson 1
Memory verse, lesson 2
Memory verse, lesson 3
Memory verse, lesson 4
Memory verse, lesson 5
Memory verse, lesson 6
Memory verse, lesson 7
Memory verse, lesson 8
Memory verse, lesson 9
Memory verse, lesson 10
Memory verse, lesson 11
Memory verse, lesson 12
Memory verse, lesson 13
Memory verse, lesson 14
 

Ngaahi fakamatala naʻe fa'u ia ʻe Sergio Fustero mo Eunice Laveda, Ko e kau memipa ʻo e Siasi ʻAho Fitu ʻi Sipeini.

Ngaahi fakamatala naʻe fa'u ia ʻe Sergio Fustero mo Eunice Laveda, Ko e kau memipa ʻo e Siasi ʻAho Fitu ʻi Sipeini.

Ngaahi fakamatala naʻe fa'u ia ʻe Sergio Fustero mo Eunice Laveda, Ko e kau memipa ʻo e Siasi ʻAho Fitu ʻi Sipeini.

 Malava keke fetu’utaki mai ‘i he ‘imeili ni: escuelasabatica@fustero.es

 Malava keke fetu’utaki mai ‘i he ‘imeili ni: escuelasabatica@fustero.es

 Malava keke fetu’utaki mai ‘i he ‘imeili ni: escuelasabatica@fustero.es