SLIDESHOWS FOR THE SABBATH SCHOOL

SLIDESHOWS FOR THE SABBATH SCHOOL

SLIDESHOWS FOR THE SABBATH SCHOOL

OTHER MATERIALS

OTHER MATERIALS

OTHER MATERIALS

Download lesson for 1st quarter: Psalms

Download lesson for 1st quarter: Psalms

Download lesson for 1st quarter: Psalms

 
 

Here you can find Powerpoint presentations on the weekly Sabbath School lesson. You may use it in your Sabbath School program or class.

Here you can find Powerpoint presentations on the weekly Sabbath School lesson. You may use it in your Sabbath School program or class.

Here you can find Powerpoint presentations on the weekly Sabbath School lesson. You may use it in your Sabbath School program or class.

 

Translated by: Bhaju Ram Shrestha

Translated by: Bhaju Ram Shrestha

Translated by: Bhaju Ram Shrestha

 

2024 1st quarter lessons

2024 1st quarter lessons

2024 1st quarter lessons

Powerpoint presentation

Powerpoint presentation

Powerpoint presentation

 
02/03/2024
९. प्रभुको नाउँमा आउनुहुने धन्य हन्!
  
  
 
24/02/2024
८. उचित ईश्‍वरीय भक्ति जीवन यापना गर्न ज्ञान र बुद्धि
  
  
 
17/02/2024
७. तपाईँको दया र प्रेम स्वर्गसम्मै पुर्‍याउँछ
  
  
 
10/02/2024
६. मउठ्नेछु
  
  
 
03/02/2024
५. अपरिचित वा विदेशमा प्रभुको भजन गाउनु
  
  
 
27/01/2024
४. प्रभुले सुन्‍नुहुन्छ र गर्नुहुन्छ
  
  
 
20/01/2024
३. परमेश्‍वरले शासन गर्नुहुन्छ
  
  
 
13/01/2024
२. हामीलाई प्रार्थना गर्न सिकाउनुहोस्
  
  
 
06/01/2024
१. हभजनसंग्रहको पुस्तक कसरी अध्ययन गर्ने
  
  
 

Memory verses 1st quarter 2024

Memory verses 1st quarter 2024

Memory verses 1st quarter 2024

 
Memory verse, lesson 1
Memory verse, lesson 2
Memory verse, lesson 3
Memory verse, lesson 4
Memory verse, lesson 5
Memory verse, lesson 6
Memory verse, lesson 7
Memory verse, lesson 8
Memory verse, lesson 9
Memory verse, lesson 10
Memory verse, lesson 11
Memory verse, lesson 12
Memory verse, lesson 13
Memory verse, lesson 1
Memory verse, lesson 2
Memory verse, lesson 3
Memory verse, lesson 4
Memory verse, lesson 5
Memory verse, lesson 6
Memory verse, lesson 7
Memory verse, lesson 8
Memory verse, lesson 9
Memory verse, lesson 10
Memory verse, lesson 11
Memory verse, lesson 12
Memory verse, lesson 13
Memory verse, lesson 1
Memory verse, lesson 2
Memory verse, lesson 3
Memory verse, lesson 4
Memory verse, lesson 5
Memory verse, lesson 6
Memory verse, lesson 7
Memory verse, lesson 8
Memory verse, lesson 9
Memory verse, lesson 10
Memory verse, lesson 11
 

Presentations made by Sergio Fustero and Eunice Laveda, members of the Seventh-Day Adventist Church in Spain.

Presentations made by Sergio Fustero and Eunice Laveda, members of the Seventh-Day Adventist Church in Spain.

Presentations made by Sergio Fustero and Eunice Laveda, members of the Seventh-Day Adventist Church in Spain.

 You can contact us at: escuelasabatica@fustero.es

 You can contact us at: escuelasabatica@fustero.es

 You can contact us at: escuelasabatica@fustero.es