MGA SLIDESHOW ALANG SA ESKWELA SABATIKA

MGA SLIDESHOW ALANG SA ESKWELA SABATIKA

MGA SLIDESHOW ALANG SA ESKWELA SABATIKA

Dinhi nga site nimo makita ang slideshow nga PowerPoint alang sa programa sa eskwela sabatika o tabang alang sa pag-andam ug pagtudlo sa leksyon matag semana.

Dinhi nga site nimo makita ang slideshow nga PowerPoint alang sa programa sa eskwela sabatika o tabang alang sa pag-andam ug pagtudlo sa leksyon matag semana.

Dinhi nga site nimo makita ang slideshow nga PowerPoint alang sa programa sa eskwela sabatika o tabang alang sa pag-andam ug pagtudlo sa leksyon matag semana.

 

Gihubad ni: Ronilo G. Suson

Gihubad ni: Ronilo G. Suson

Gihubad ni: Ronilo G. Suson

 

OTHER RESOURCES:

OTHER RESOURCES:

OTHER RESOURCES:

 

Mga Leksyon Sa Ika-1 Nga Trimestre 2023

Mga Leksyon Sa Ika-1 Nga Trimestre 2023

Mga Leksyon Sa Ika-1 Nga Trimestre 2023

Presentasyon nga Powerpoint

Presentasyon nga Powerpoint

Presentasyon nga Powerpoint

Latid

Latid

Latid

 
25/03/2023
12. MGA GANTI SA PAGKAMATINOMANON
  
  
  
  
 
18/03/2023
11. PAGDUMALA SA MALISOD NGA PANAHON
  
  
  
  
 
11/03/2023
10. PAGHATAG-BALIK
  
  
  
  
 
04/03/2023
09. “PAGMATNGON SA PAGKAMAIBUGON”
  
  
  
  
 
25/02/2023
08. PAG-PLANO ALANG SA KALAMPUSAN
  
  
  
  
 
18/02/2023
07. NGADTO SA LABING GAGMAY NIINI
  
  
  
  
 
11/02/2023
06. PAGTIGUM UG BAHANDI DIDTO SA LANGIT
  
  
  
  
 
04/02/2023
05. PAGTAGAD BAHIN SA UTANG
  
  
  
  
 
28/01/2023
04. MGA HALAD ALANG KANG JESUS
  
  
 
14/01/2023
03. ANG KASABUTAN SA PAG-IKAPULO
  
  
  
  
 
14/01/2023
02. Mga Pakigsabut Sa Dios Uban Kanato
  
  
  
  
 

 Mahimo mo kaming duolon sa: escuelasabatica@fustero.es

 Mahimo mo kaming duolon sa: escuelasabatica@fustero.es

 Mahimo mo kaming duolon sa: escuelasabatica@fustero.es