MGA SLIDESHOW ALANG SA ESKWELA SABATIKA

MGA SLIDESHOW ALANG SA ESKWELA SABATIKA

MGA SLIDESHOW ALANG SA ESKWELA SABATIKA

Dinhi nga site nimo makita ang slideshow nga PowerPoint alang sa programa sa eskwela sabatika o tabang alang sa pag-andam ug pagtudlo sa leksyon matag semana.

Dinhi nga site nimo makita ang slideshow nga PowerPoint alang sa programa sa eskwela sabatika o tabang alang sa pag-andam ug pagtudlo sa leksyon matag semana.

Dinhi nga site nimo makita ang slideshow nga PowerPoint alang sa programa sa eskwela sabatika o tabang alang sa pag-andam ug pagtudlo sa leksyon matag semana.

 

Gihubad ni: Ronilo G. Suson

Gihubad ni: Ronilo G. Suson

Gihubad ni: Ronilo G. Suson

 

OTHER RESOURCES:

OTHER RESOURCES:

OTHER RESOURCES:

 

Mga Leksyon Sa Ika-4 Nga Trimestre 2022

Mga Leksyon Sa Ika-4 Nga Trimestre 2022

Mga Leksyon Sa Ika-4 Nga Trimestre 2022

Presentasyon nga Powerpoint

Presentasyon nga Powerpoint

Presentasyon nga Powerpoint

Latid

Latid

Latid

 
26/11/2022
09. NAGKASUMPAKI NGA MGA PAHAYAG?
  
  
  
  
 
19/11/2022
08. ANG PAGLAUM SA BAG-ONG TUGON
  
  
  
  
 
12/11/2022
07. KADAUGAN NI KRISTO IBABAW SA KAMATAYON
  
  
  
  
 
05/11/2022
06. NAMATAY SIYA ALANG KANATO
  
  
  
  
 
29/10/2022
05. ANG PAGKABANHAW SA WALA PA ANG KRUS
  
  
  
  
 
22/10/2022
04. ANG PAGLAUN SA DAANG TUGON
  
  
  
  
 
15/10/2022
03. PAGSABOT SA TAWHANONG KINAIYAHAN
  
  
  
  
 
08/10/2022
02. KAMATAYON SA MAKASASALA NGA KALIBUTAN
  
  
  
  
 
01/10/2022
01. REBELYON SA USA KA HINGPIT NGA UNIVERSO
  
  
  
  
 

 Mahimo mo kaming duolon sa: escuelasabatica@fustero.es

 Mahimo mo kaming duolon sa: escuelasabatica@fustero.es

 Mahimo mo kaming duolon sa: escuelasabatica@fustero.es