AGARSIIFTUU SLIDE BARUMSA SANBATAA

AGARSIIFTUU SLIDE BARUMSA SANBATAA

AGARSIIFTUU SLIDE BARUMSA SANBATAA

MADDA BIROO

MADDA BIROO

MADDA BIROO

 

Asii Powerpoint barnoota Barumsa Sanbataa torbanii dhihaate argachuu ni dandeessu. Sagantaa ykn daree Barumsa Sanbataa keessanitti fayyadamuu ni dandeessu.

Asii Powerpoint barnoota Barumsa Sanbataa torbanii dhihaate argachuu ni dandeessu. Sagantaa ykn daree Barumsa Sanbataa keessanitti fayyadamuu ni dandeessu.

Asii Powerpoint barnoota Barumsa Sanbataa torbanii dhihaate argachuu ni dandeessu. Sagantaa ykn daree Barumsa Sanbataa keessanitti fayyadamuu ni dandeessu.

 

Kan Hiike: Feyisa Gudeta Oljira

Kan Hiike: Feyisa Gudeta Oljira

Kan Hiike: Feyisa Gudeta Oljira

 

Barnoota kurmaana 2ffaa 2024

Barnoota kurmaana 2ffaa 2024

Barnoota kurmaana 2ffaa 2024

Powerpoint dhihaate

Powerpoint dhihaate

Powerpoint dhihaate

 
15/06/2024
11. WALITTI BU’IINSA DHIHAACHAA JIRU
  
  
 
08/06/2024
10. EKER-DUBBIFTOONNI YEROO SAAXILAMAN
  
  
 
01/06/2024
09. BU’UURA MOOTUMMAA WAAQAYYOO
  
  
 
25/05/2024
08. IFA MANA QULQULLUMMAA KEESSAA
  
  
 
18/05/2024
07. ABDIIDHAAN KAN KAKA’AN
  
  
 
11/05/2024
06. DHUGA BAATOTA LAMAAN
  
  
 
04/05/2024
05. AMANTII QOM-QAMAA HUNDUMAA DURA DHAABBATU
  
  
 
27/04/2024
04. DHUGAADHAAF DHAABACHUU
  
  
 
20/04/2024
03. IFNI DUKKANA KEESSATTI IBSA
  
  
 
13/04/2024
02. DHIMMA IJOO JAALALAMOO OFITTUMMAA?
  
  
 
06/04/2024
01. LOLA WARAANOTA HUNDUMAA DUUBA JIRU
  
  
 

Memory verses 2nd quarter 2024

Memory verses 2nd quarter 2024

Memory verses 2nd quarter 2024

 
Memory verse, lesson 1
Memory verse, lesson 2
Memory verse, lesson 3
Memory verse, lesson 4
Memory verse, lesson 5
Memory verse, lesson 6
Memory verse, lesson 7
Memory verse, lesson 8
Memory verse, lesson 9
Memory verse, lesson 10
Memory verse, lesson 11
Memory verse, lesson 12
Memory verse, lesson 13
Memory verse, lesson 1
Memory verse, lesson 2
Memory verse, lesson 3
Memory verse, lesson 4
Memory verse, lesson 5
Memory verse, lesson 6
Memory verse, lesson 7
Memory verse, lesson 8
Memory verse, lesson 9
Memory verse, lesson 10
Memory verse, lesson 11
Memory verse, lesson 12
Memory verse, lesson 13
Memory verse, lesson 1
Memory verse, lesson 2
Memory verse, lesson 3
Memory verse, lesson 4
Memory verse, lesson 5
Memory verse, lesson 6
Memory verse, lesson 7
Memory verse, lesson 8
Memory verse, lesson 9
Memory verse, lesson 10
Memory verse, lesson 11
Memory verse, lesson 12
Memory verse, lesson 13
 

Kan dhiheessan Sergio Fustero fi Eunice Laved, miseensa Waldaa Adveentistii Guyyaa Torbaffaa Ispeen.

Kan dhiheessan Sergio Fustero fi Eunice Laved, miseensa Waldaa Adveentistii Guyyaa Torbaffaa Ispeen.

Kan dhiheessan Sergio Fustero fi Eunice Laved, miseensa Waldaa Adveentistii Guyyaa Torbaffaa Ispeen.

 As irratti nu quunnamuu ni dandeessu: escuelasabatica@fustero.es

 As irratti nu quunnamuu ni dandeessu: escuelasabatica@fustero.es

 As irratti nu quunnamuu ni dandeessu: escuelasabatica@fustero.es