ZVITSVEDZWA ZVE CHIKORO CHE SABATA

ZVITSVEDZWA ZVE CHIKORO CHE SABATA

ZVITSVEDZWA ZVE CHIKORO CHE SABATA

Panzvimbo ino muchawana zvitsvedzwa zvechirongwa kana zvidzidzo zve Chikoro che Sabata,kuti muzvishandise kana kudzidzisa zvidzidzo vhiki rega rega.

Panzvimbo ino muchawana zvitsvedzwa zvechirongwa kana zvidzidzo zve Chikoro che Sabata,kuti muzvishandise kana kudzidzisa zvidzidzo vhiki rega rega.

Panzvimbo ino muchawana zvitsvedzwa zvechirongwa kana zvidzidzo zve Chikoro che Sabata,kuti muzvishandise kana kudzidzisa zvidzidzo vhiki rega rega.

 

Zvaturikirwa na: Gift Mawoyo

Zvaturikirwa na: Gift Mawoyo

Zvaturikirwa na: Gift Mawoyo

 

OTHER RESOURCES:

OTHER RESOURCES:

OTHER RESOURCES:

 

Zvidzidzo zve kota yechitatu mugore ra 2022

Zvidzidzo zve kota yechitatu mugore ra 2022

Zvidzidzo zve kota yechitatu mugore ra 2022

Zvidzidzo muzvitsvedzwa

Zvidzidzo muzvitsvedzwa

Zvidzidzo muzvitsvedzwa

Chidzidzo Muchidimbu

Chidzidzo Muchidimbu

Chidzidzo Muchidimbu

 
03/09/2022
10. UNYORO MUCRUCIBLE
  
  
  
  
 
27/08/2022
09. HUPENYU HWERUMBIDZO
  
  
  
  
 
20/08/2022
08. KUONA ASINGAONEKI
  
  
  
  
 
13/08/2022
07. TARIRO ISINGAPARADZWI
  
  
  
  
 
06/08/2022
06. KUTAMBUDZIKA NESIMBA ROSE
  
  
  
  
 
30/07/2022
05. KUPISA KWAKANYANYA
  
  
  
  
 
23/07/2022
04. KUONA CHISO CHEMUPFUURI WENDARAMA
  
  
 
16/07/2022
03. CHIZARIRA CHESHIRI
  
  
  
  
 
09/07/2022
02. MIYEDZO INOUYA
  
  
  
  
 
02/07/2022
01. MIYEDZO YEMUFUDZI
  
  
  
  
 

Presentations made by Sergio Fustero and Eunice Laveda, members of the Seventh-Day Adventist Church in Spain.

Presentations made by Sergio Fustero and Eunice Laveda, members of the Seventh-Day Adventist Church in Spain.

Presentations made by Sergio Fustero and Eunice Laveda, members of the Seventh-Day Adventist Church in Spain.

 Munogona kutiwana pa tsambambozha inoteera: escuelasabatica@fustero.es

 Munogona kutiwana pa tsambambozha inoteera: escuelasabatica@fustero.es

 Munogona kutiwana pa tsambambozha inoteera: escuelasabatica@fustero.es