ภาพสไลด์สำหรับโรงเรียนสะบาโต

ภาพสไลด์สำหรับโรงเรียนสะบาโต

ภาพสไลด์สำหรับโรงเรียนสะบาโต

ในไซท์นี้คุณจะพบภาพสไลด์ เพาเวอร์พอยท์สำหรับรายการโรงเรียนสะบาโตหรือการช่วยเตรียมและเพื่อสอนบทเรียนแต่ละสัปดาห์.

ในไซท์นี้คุณจะพบภาพสไลด์ เพาเวอร์พอยท์สำหรับรายการโรงเรียนสะบาโตหรือการช่วยเตรียมและเพื่อสอนบทเรียนแต่ละสัปดาห์.

ในไซท์นี้คุณจะพบภาพสไลด์ เพาเวอร์พอยท์สำหรับรายการโรงเรียนสะบาโตหรือการช่วยเตรียมและเพื่อสอนบทเรียนแต่ละสัปดาห์.

 

แปลโดย: Miss Kornchanok Kittikulvarodom

แปลโดย: Miss Kornchanok Kittikulvarodom

แปลโดย: Miss Kornchanok Kittikulvarodom

 

OTHER RESOURCES:

OTHER RESOURCES:

OTHER RESOURCES:

 

บทเรียนไตรมาสที่ 4 ปี 2022

บทเรียนไตรมาสที่ 4 ปี 2022

บทเรียนไตรมาสที่ 4 ปี 2022

ภาพนำเสนอ เพาเวอร์พอยท์

ภาพนำเสนอ เพาเวอร์พอยท์

ภาพนำเสนอ เพาเวอร์พอยท์

Outline

Outline

Outline

 
03/12/2022
10. เปลวเพลิงแห่งนรก
  
  
  
  
 
26/11/2022
09. คำสอนที่ขัดแย้ง
  
  
  
  
 
19/11/2022
08. ความหวังใน พันธสัญญาใหม่
  
  
  
  
 
12/11/2022
07. ชัยชนะเหนือความตายของพระคริสต์
  
  
  
  
 
05/11/2022
06. พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา
  
  
 
29/10/2022
05. การฟื้นคืนชีพก่อน กางเขน
  
  
  
  
 
22/10/2022
04. ความหวังในพันธสัญญาเดิม
  
  
  
  
 
15/10/2022
03. เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
  
  
  
  
 
08/10/2022
02. ความตายในโลกแห่งความบาป
  
  
  
  
 
01/10/2022
01. การกบฏใน จักรวาล ที่สมบูรณ์แบบ
  
  
  
  
 

Memory verses

Memory verses

Memory verses

 
Memory verse, lesson 1
Memory verse, lesson 2
Memory verse, lesson 3
Memory verse, lesson 4
Memory verse, lesson 5
Memory verse, lesson 6
Memory verse, lesson 7
Memory verse, lesson 8
Memory verse, lesson 9
Memory verse, lesson 10
Memory verse, lesson 11
Memory verse, lesson 12
Memory verse, lesson 13
Memory verse, lesson 14
Memory verse, lesson 1
Memory verse, lesson 2
Memory verse, lesson 3
Memory verse, lesson 4
Memory verse, lesson 5
Memory verse, lesson 6
Memory verse, lesson 7
Memory verse, lesson 8
Memory verse, lesson 9
Memory verse, lesson 10
Memory verse, lesson 11
Memory verse, lesson 12
Memory verse, lesson 13
Memory verse, lesson 14
Memory verse, lesson 1
Memory verse, lesson 2
Memory verse, lesson 3
Memory verse, lesson 4
Memory verse, lesson 5
Memory verse, lesson 6
Memory verse, lesson 7
Memory verse, lesson 8
Memory verse, lesson 9
Memory verse, lesson 10
Memory verse, lesson 11
Memory verse, lesson 12
Memory verse, lesson 13
Memory verse, lesson 14
 

Presentations made by Sergio Fustero and Eunice Laveda, members of the Seventh-Day Adventist Church in Spain.

Presentations made by Sergio Fustero and Eunice Laveda, members of the Seventh-Day Adventist Church in Spain.

Presentations made by Sergio Fustero and Eunice Laveda, members of the Seventh-Day Adventist Church in Spain.

 คุณสามารถติดต่อเราทางอีเมล์นี้: escuelasabatica@fustero.es

 คุณสามารถติดต่อเราทางอีเมล์นี้: escuelasabatica@fustero.es

 คุณสามารถติดต่อเราทางอีเมล์นี้: escuelasabatica@fustero.es